sahte lise diploması nasıl anlaşılır

www.acikogretimlisesi.info

Açıköğretim lisesi okumanız üniversite okumanıza engel değil.Üniversite okumak için tek şart lise mezunu olmak,Açıköğretim ve örgün eğitimin farkına gelirsek, örgün eğitimde devam zorunluluğu ve 4 yıl okuma şartı var.
Açıköğretimde ise bu durum tamamen farklı.5 ve 6 dönemde okulu bitirebilirsiniz(Mesleki açıköğretim için süre 6 dönemdir)


AÇIKÖĞRETİM LİSESİNİN KURULUŞ AMACI

 

Açıköğretim Lisesi 1992-1993 Eğitim Öğretim yılındai htiyaç duyan herkese, istediği yer ve zamanda eğitimini devam ettirme imkanı sunma amacı ile kurulmuştur. Ülkemizde ilk olarak fakülte düzeyinde uygulanan Uzaktan Eğitim Yöntemi, Açıköğretim Kurumları ile Eğitim Öğretim hizmetinin lise ve ilköğretim seviyesinde de geniş bir kitleye ulaştırılmasını sağlamaktadır. 


ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Genel Lise Programı
Genel Lise Programı öğrencileri en erken 2,5 yıl (5 dönem) sonunda mezun olabilirler. Genel Lise Programında yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açıköğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. 
Açıköğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem kayıt yenilemek zorundadır.İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silik duruma düşer. Silik durumdaki öğrencilerin daha önce Açıköğretim Lisesinden aldıkları krediler saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler. 
Mesleki Açıköğretim Programı 
Mesleki Açıköğretim Programı kapsamındaki okul türleri:
Ticaret Meslek Lisesi
Endüstri Meslek Lisesi
Kız Meslek Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Mesleki Açıköğretim Programında yer alan dersler, okul türüne ve bölümlere göre değişmektedir. Mesleki Açıköğretim Programı kapsamındaki her okul türünün ders programında yer alan dersler, örgün öğretim kurumlarında okutulan dersler ile aynıdır. Uygulamalı meslek derslerinin değerlendirilmesi öğrencinin yüz yüze eğitim gördüğü okul tarafından yapılır.
Genel Kültür ve teorik meslek dersleri uzaktan eğitim yöntemi ile verilir. Genel Kültür derslerindeki öğrenci başarısı, her dönem sonunda yapılan merkezi test sınav sistemi ile ölçülür.
Kaydını sildirmek isteyen öğrencilerden yüz yüze eğitime devam edenlerin Başarı Durum Belgesi, yüz yüze eğitime devam etmeyenlerin de yüz yüze eğitime katılmadıklarına dair (yüz yüze eğitim aldıkları okuldan) resmi yazı getirmeleri gerekmektedir. 
Mesleki Açıköğretim Programında, en az 8 kişinin başvurduğu bölümler için sınıf açılabilir. 
Öğrencilerin başvurduğu bölümde o öğretim yılı için sınıf açılamadığı durumlarda, istedikleri takdirde; Eğitim Hizmetleri Müdürlüğünden bu konuda bilgi alarak kesin kayıt zamanında sınıf açılan başka bir bölüme kayıt yaptırabilirler.
Mesleki Açıköğretim Programı öğrencileri en erken 3 yıl (6 dönem) sonunda mezun olabilirler. 

 

ÖĞRETİM SİSTEMİ


Ders geçme ve kredi sistemi ilk kez 1991-1992 öğretim yılın başından itibaren uygulamaya konulan eğitim sistemidir. 
Açıköğretim Lisesi de 1992 yılında kurulduğunda yürürlükte olan ders geçme ve kredi sistemine tabi olmuş ve eğitim-öğretimini bu sisteme göre başlatmıştır. Bu sistemde sınıf değil ders geçme esası vardır. Dolayısıyla öğrenci her dönemde belirlenen dersleri vererek yine mezuniyet için belirlenen krediyi tamamladığı takdirde mezun olabilir. Her yıl iki dönemden (yarıyıl) oluşur. Dönem sonunda seçilen derslerden merkezi sistemle yapılan sınavlara giren öğrenci sınavlarda başarılı olursa o derse ait krediyi almış olur. Ders geçme ve kredi sisteminde dersler birbirinden bağımsız olup I. Dönemde başaramadığı bir dersi II. dönemde ki dersle aynı anda alabilir. Yani I. dönemde matematik 1 dersinden başarısız olan bir öğrenci II. dönemde hem matematik 1 hem de matematik 2’nin derslerini seçebilir. Dolayısıyla bir dersin başarısızlığı bütün bir yılı etkilemez sadece o dersin kredisini etkiler ve öğrenci sınıf tekrarı yapıp ya da beklemek yerine başarısız olduğu dersi bir sonraki dönem alarak kredilerini toplaya toplaya öğrenimine devam eder. 

3 YILLIK SİSTEMDE DERSLER

3 yıllık sistemde dersler ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan biri ortak dersler (zorunlu dersler) diğeri de seçmeli derslerdir. Ortak dersler mutlaka başarılması gereken derslerdir. Bu derslerin en az üç kez alınarak sınavına girilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde hala o dersten öğrenciler başarılı olamamışlarsa dersin kredisini alamazlar ama o dersin başarılması zorunluluğu ortadan kalkarak muaf olurlar. Yerine seçmeli derslerden istediklerini alarak mezuniyet kredisini tamamlamaya çalışırlar. 
Her dersin haftalık ders saati o dersin kredisini göstermektedir. Ortak dersler öncelikli başarılması veya muaf olunması gereken derslerdir.Mezuniyet için gerekli olan kredileri seçmeli derslerle tamamlayarak mezuniyet kredisine ulaşanlar okuldan mezun olarak diploma almaya hak kazanırlar. 
Ayrıca Ders geçme ve kredi sisteminde öğrencilerin ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda gelişmelerine olanak sağlanmakta olup, onlara istedikleri alandan mezun olma hakkı tanınmıştır. Buna göre ortak derslerin dışında seçmeli dersler arasında alanlara kaynaklık eden dersler vardır. Öğrenci seçtiği alanın derslerini başararak yine o alan için belirlenen alan kredisine ulaşırsa seçmiş olduğu alana ait diplomaya sahip olabilir. 

4 YILLIK SİSTEMDE DERSLER

2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren Liselerin öğrenim süresi 4 yıla çıkarılmış ve müfredat programı değişmiştir. Dolayısıyla Açıköğretim Lisesi’nde e sistem ve müfredat değiştirilmiştir ve bu geçiş kademeli olarak devam etmektedir. Açıköğretim Lisesi’ne 2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran tüm ortaokul, ilköğretim okulu diplomasına sahip öğrenciler bu yeni sisteme tabi olmuşlardır. Söz konusu durumdaki bu öğrenciler yeni sisteme uygun olarak 4 yıl (8 dönem) okuyup ve gerekli diğer mezuniyet şartlarını tamamladıklarında mezuniyet aşamasına gelirler. 4 yıllık sistemde okuyan öğrenciler ortak ve seçmeli derslerin yanında (Genel Kültür hariç) alan dersleri adı altında bir ders grubu bulunmaktadır.3 yıllık sistemden farklı 4 yıllık sistemde okuyan ve alan tercihi yapan bir öğrenci tercih ettiği alana ait tüm alan derslerinden sınava girerek mezuniyet için yeterli krediyi toplamak zorundadır.Örneğin 4 yıllık sistemde okuyan ve Sosyal Bilimler alanını tercih eden bir öğrenci bütün alan derslerinden (Bkz. 4 yıllık dersleri Sosyal Bilimler alanı) sınava girmek ve mezuniyet için yeterli krdiyi toplamak zorundadır. 
2008-2009 eğitim-öğretim yılı sonunda bütün öğrenciler 4 yıllık sisteme tabii olacaklar ve mezun olabilmek için 4 yıllık sistemin mezuniyet şartlarını taşımaları gerekecektir. 

Sınava Nasıl Hazırlanalım

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim teknolojileri Genel Müdürlüğü, Açıköğretim Okulları öğrencilerinin televizyon, radyo ve internet teknolojilerini kullanarak sınavlara hazırlanabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmuştur. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin sınavlara çalışırken yaralanabileceği kaynaklar aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır.

  • Halk Eğitim Merkezinden aldığınız Açıköğretim Okulları ders kitapları (ders notları) ile hazırlanabilirsiniz.
  • Daha önceki Açık Öğretim Lisesi sınavlarında çıkmış soruları gözden geçirebilirsiniz. Sorular için tıklayınız..
  • İnternet TV ya da İnternet Radyomuzu takip edebilirsiniz. İnternet Radyo ve İnternet TV için tıklayınız.
  • Televizyonda yayınlanan Açık Öğretim Lisesi derslerini izleyebilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi dersleri televizyon yayın saatleri için tıklayınız.
  • Web sayfalarımızda bulunan kitap içeriklerini bilgisayarınıza kaydedip, hazırlanabilirsiniz. Kitap içerikleri için tıklayınız.
  • Halk Eğitim Merkezlerinde sizin için açılan kurslara katılarak hazırlanabilirsiniz. Bazı Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Açıköğretim Okullarında okutulan bazı dersler için kurs düzenlemektedirler.
  • Unutmayınız ki bu sınavların telafisi, örgün eğitimde olduğu gibi mümkün değildir. Bu nedenle lütfen bu sınavlara girmenizi engelleyebilecek unsurlara dikkat ediniz. Sınavda mutlaka Sınav Giriş Belgeniz ile geçerli bir kimlik belgenizi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınavdan en az yarım saat önce sınav yerinizde olmalısınız. Aksi takdirde bu nedenlerden dolayı sınava alınamayabilirsiniz. Bunun yanı sıra sınav esnasında da cevap kâğıdınızın çevrenizdekiler tarafından görülmediğinden emin olunuz. Sınavlarınızın optik okuyucularda değerlendirmeleri yapılırken aynı zamanda kopya analizi de yapılmaktadır.

    Diğer soruların için http://www.aol.meb.gov.tr/ adresinden gerekli bilgilere ulaşabilirsin.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !